Team


Piotr Tarnacki

Bartosz Makała

Grzegorz Banaszczyk

Katarzyna Goralska

Maciej Ruwiński

Rafał Becker

Piotr Plenikowski
dział techniczny

Michał "Haze" Surdyn

Sambor Mieruszewski