Team


Piotr Tarnacki

Bartosz Makała

Grzegorz Banaszczyk

Maciej Ruwiński

Rafał Becker

Michał "Haze" Surdyn

Piotr Plenikowski
dział techniczny

Sambor Mieruszewski